POLITYKA  PRYWATNOSCI

Wprowadzenie

MECAN s.c. B. Julkowski, K. Tempski uznaje i szanuje prawa oraz prywatność osób.
 

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia sposób w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, czy to rozważając zatrudnienie, kontynuowanie współpracy, świadczenie usług, zlecanie usług, czy też gdy odwiedzasz naszą siedzibę lub stronę internetową.

 

Opisuje, w jaki sposób zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz w jaki sposób podczas wykonywania tych czynności wypełniamy zobowiązania prawne. Uważamy, że prywatność jest ważna i zobowiązujemy się do zabezpieczenia i ochrony Twojego prawa do prywatności danych. Słowo „przetwarzanie” w niniejszej polityce prywatności oznacza również: zbieranie, wykorzystanie, przechowywanie i ochronę Twoich danych osobowych.

 

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do Twoich danych osobowych oraz innych osób, takich jak nasi klienci, kontrahenci, dostawcy towarów i usług, wnioskodawcy, obecni i byli pracownicy, goście, użytkownicy strony internetowej i inne osoby, z którymi możemy się kontaktować w ramach naszej działalności.

 

Podstawa prawna

Niniejsza polityka prywatności została utworzona w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które obejmuje między innymi Unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Firma odpowiedzialna za Twoje dane osobowe (Administrator Danych)

Nazwa: MECAN s.c. B. Julkowski, K. Tempski

Numer telefonu: +48 58 380 14 60

Adres e-mail: office @ mecan.pl

Adres: Polanki 74a, 80-306 Gdańsk, Polska

 

Inspektor Ochrony Danych

Nie jesteśmy zobowiązani do powoływania Inspektora Ochrony Danych, jednak we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z nami bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

 

Jak wykorzystujemy dane osobowe?

Możemy przetwarzać dane osobowe w ramach naszej działalności. Takie przetwarzanie może obejmować między innymi umowy zatrudnienia, koordynację usług, zarządzanie ryzykiem, obsługę reklamacji, przetwarzanie dokumentów, marketing i sprzedaż.

 

Jakie dane osobowe zbieramy?
 

-pracowników

Aby rozważyć Twoją kandydaturę lub zatrudnić Cię, musimy przetwarzać niektóre informacje o Tobie. Prosimy wyłącznie o informacje oraz zbieramy tylko te dane, które pomogą nam realizować proces rekrutacji i zatrudnienia. Na przykład potrzebujemy takich informacji, jak: Twoje imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe, dane dotyczące edukacji, historia zatrudnienia, kontakt w nagłych wypadkach, status imigracyjny, kopia paszportu, kopia książeczki żeglarskiej, rozmiar odzieży roboczej, dane dotyczących konta bankowego oraz inne informacje wymagane do celów Twojego zatrudnienia lub informacje, które chciałbyś nam przekazać. W wyjątkowych przypadkach oraz zgodnie z lokalnymi przepisami i wymaganiami, możemy również zbierać informacje o bardziej wrażliwym charakterze, takie jak informacje dotyczące zdrowia, lub szczegóły dotyczące wyroków skazujących.

Aby umożliwić pracownikom wykonywanie obowiązków, otrzymali oni wzajemny dostęp do swoich danych kontaktowych, takich jak: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres, adres e-mail.

 

-kontaktów w razie wypadku

W ramach należytej staranności oraz w celu ochrony kluczowych interesów osób, których dane przetwarzamy, w pewnych okolicznościach będziemy zbierać dane do kontaktu w nagłych wypadkach.

 

-klientów

Abyśmy mogli się z Tobą komunikować i zapewnić możliwość oferowania i świadczenia usług, potrzebujemy pewnych Twoich danych lub danych osób wyznaczonych do kontaktu w Twojej firmie (takich jak: imiona, nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail).

Zapewniamy, że nasza komunikacja marketingowa z Tobą będzie odpowiednia.

 

- użytkowników strony internetowej

Zbieramy pewną ilość danych do celów statystycznych, analitycznych i bezpieczeństwa.

 

- dostawców towarów i usług

Zbieramy niewielką ilość informacji od dostawców, wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniej współpracy. Potrzebujemy danych osób wyznaczonych do kontaktu w Twojej firmie (takich jak: imiona, nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail), abyśmy mogli się z Tobą komunikować. Potrzebujemy także innych informacji, takich jak numer konta bankowego, abyśmy mogli zapłacić za świadczone przez Ciebie usługi (jeśli jest to częścią ustaleń umownych między nami).

 

- gości

Od osób odwiedzających naszą siedzibę zbieramy niezbędne dane osobowe wymagane do celów bezpieczeństwa i powiadamiania. Ze względów bezpieczeństwa korzystamy z kamer telewizji przemysłowej (CCTV). Kamery CCTV są umieszczone w przestrzeni wspólnej tak, aby nie naruszać prywatności. Materiał filmowy jest przechowywany nie dłużej niż 30 dni, a dostęp jest ściśle regulowany.
 

Podstawy prawne do legalnego przetwarzania danych osobowych

Aby prowadzić działalność i wypełniać nasze prawne, regulacyjne i umowne zobowiązania, musimy wykonywać podstawowe czynności związane z przetwarzaniem. Należą do nich:

 • zawieranie umów

 • przedłużanie umów

 • świadczenie zakontraktowanych usług

 • fakturowanie i płatności

 • marketing i komunikacja promocyjna

 • komunikacja pozamarketingowa

 • pomiar wydajności

 • wykorzystywanie usług IT

 • obowiązki prawne i regulacyjne

 • odpowiedzi na zapytania, prośby i skargi

 • proces zatrudnienia

 • planowanie zatrudnienia

 • szkolenia i certyfikacje

 • komunikacja w nagłych wypadkach

 • współpraca z innymi organizacjami, grupami branżowymi i stowarzyszeniami zawodowymi

 

Kto uzyska dostęp lub otrzyma dane?

Musimy udostępniać dane osobowe innym osobom a także organizacjom. Poniższa lista zawiera wykaz organizacji, którym być może będziemy musieli udostępnić niektóre z przetwarzanych przez nas danych:

 • agenci i brokerzy

 • partnerzy biznesowi i doradcy

 • rząd i samorządy lokalne

 • pozywający, beneficjenci i pełnomocnicy

 • wnoszący skargi i zapytania

 • sądy i trybunały

 • obecni, przeszli i potencjalni pracownicy

 • klienci i kontrahenci

 • instytucje edukacyjne i egzaminacyjne

 • agencje pośrednictwa pracy

 • rodzina, współpracownicy i przedstawiciele osoby, której dane osobowe przetwarzamy

 • organizacje finansowe i doradcy

 • pracownicy służby zdrowia, organizacje społeczne i opiekuńcze

 • organy ścigania

 • rzecznik praw obywatelskich i inne organy regulacyjne

 • inne spółki powiązane

 • zawodowi doradcy

 • dostawcy i usługodawcy

 • organizacje badawcze

 • związki zawodowe, stowarzyszenia handlowe, organizacje zawodowe i stowarzyszenia pracodawców

 

Kraje, w których dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane i/lub przesyłane

Zgromadzone przez nas dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w krajach Unii Europejskiej lub w dowolnym kraju, w którym my lub nasi kontrahenci prowadzą działalność. W przypadku, gdy będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe, podejmiemy wszelkie uzasadnione środki, aby zabezpieczyć przekazywanie danych podmiotom trzecim w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Jak długo dane będą przechowywane?

Przechowywanie niektórych danych może być konieczne z następujących powodów:

 • wypełnianie ustawowych lub innych wymogów prawnych

 • dokumentowanie zdarzeń/umów w przypadku sporów

 • potrzeby operacyjne

 • cele historyczne i statystyczne

Dane osobowe, które posiadamy, a nie będą przez nas wykorzystywane do żadnych celów operacyjnych, zostaną przejrzane i zniszczone według naszego uznania.

 

Prawo do wycofania zgody

W sytuacjach, w których prosimy o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymujemy taką zgodę, jesteśmy także zobligowani do zaprzestania przetwarzania, jeśli zdecydujesz się ją wycofać. Wycofanie zgody jest tak samo proste, jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie może być datowane wstecz, dlatego też nie ma wpływu na już wykonane przetwarzanie danych osobowych w okresie, kiedy taka zgoda była udzielona.

 

Prawo dostępu, zmiany, usuwania, ograniczania, sprzeciwu, prośby o kopię

W pewnych okolicznościach masz określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych. Należą do nich:

 • dostęp do kopii Twoich danych osobowych

 • wyrażenie sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych

 • zaprzestanie otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego

 • poprawienie, usunięcie lub zniszczenie nieprawidłowych danych osobowych

 • złożenie skargi do właściwego organu ochrony danych

 • domaganie się odszkodowania za szkody spowodowane naruszeniem RODO

Jeśli zechcesz skorzystać z któregokolwiek z niniejszych praw, prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

 

Co się dzieje, jeśli dane nie zostaną zebrane?

Twoje dane osobowe są potrzebne do komunikacji i zawierania umów dotyczących zatrudnienia, współpracy lub świadczenia usług. Bez niniejszych danych nie będziemy mogli się z Tobą kontaktować ani zawrzeć z Tobą umowy.

Potrzebujemy danych osobowych aby:

 • umożliwić obustronną komunikację za obopólną zgodą

 • wykonywać działania przed podpisaniem umowy

 • wykonywać zobowiązania umowne

 • móc zatrudniać pracowników

Bez niniejszych danych nie będziemy mogli wykonywać tych podstawowych działań.

 

Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji.

 

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych, analitycznych i bezpieczeństwa, korzystając z usług podmiotów trzecich, takich jak Google Analytics i Wix.  Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie przez nas plików cookies, zmień odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

 

Zmiany w polityce prywatności

Wszelkie zmiany w przyszłości wprowadzane w polityce prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. Aby być na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami lub zmianami odwiedź stronę https://www.mecan.pl/rodo
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2019r.

All rights reserved - MECAN - 2019